SVET JE TAM
ZUNAJ.
Izkoristite potencial zunanjega oglaševanja. VEČ
SVET JE TAM
ZUNAJ.
Izkoristite potencial zunanjega oglaševanja. VEČ
SVET JE TAM ZUNAJ. Izkoristite potencial zunanjega oglaševanja. VEČ
PRINAŠA USPEH

OOH (out-of-home) oglaševanje je najstarejši medij, ki dokazano doprinese h priklicu kampanje, krepi prepoznavnost in ima vpliv na nakupne odločitve.

DOSEG MEDIJA RASTE

Sodobni potrošniki so aktivni del dneva zunaj (posel, šola, drugi opravki). Vedno več časa preživijo v avtomobilu.

DOKAZANO DELUJE

Priklic in vpliv na nakupno namero nacionalnih oglasnih kampanj tudi izmerimo. Medij dokazano deluje.

DIMENZIJE VAŠEGA USPEHA

Premišljena strategija prinaša rezultate. Pripravimo jo skupaj.

Preverite 4 segmente zunanjega oglaševanja.

Zunanje oglaševanje zagotavlja najnižji CPT (cost per thousand) oz. strošek dosega tisočih potrošnikov.

RAZSEŽNOSTNI POTENCIAL ZUNANJEGA OGLAŠEVANJA

Ključni elementi učinkovite kampanije: oblika, pozicija, čas.

velikost-formatov

RAZNOLIKOST FORMATOV

Zaradi raznolikosti formatov in razpršenosti zunanjih oglasnih pozicij, lahko potencialnega potrošnika nagovorite od njegovega doma do točke nakupa.

GEOGRAFSKA POKRITOST

Zunanji medij lahko s premišljenim načrtovanjem razporeditve oglasnih površin nagovarja potencialne potrošnike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

geo-pokritost
dig_inovativnost

DIGITALNA INOVATIVNOST

Poleg realizacije statičnih kreativnih rešitev nudimo tudi digitalne zunanje oglasne površine, ki omogočajo celodnevno osvetlitev in predvajanje video vsebin.

Medij deluje subtilno, a vseeno prepričljivo.

Velika oglasna mesta (oglasni panoji klasičnih in večjih dimenzij) so najbolj opazno Out-Of-Home oglaševanje za 68% slovenske populacije stare med 15 in 75 let, medtem ko je ta odstotek opaznosti za aktivno populacijo (25 do 55 let) še za 4 odstotne točke višji in znaša 72%.

MEDIANA - 2019-2020

Blago oziroma storitev je potrebno reklamirati tudi v bližini oziroma neposredno pred nakupnim mestom. Le 26% slovenske populacije stare med 15 in 65 let trdi, da oglasni panoji pred trgovskimi centri nikoli ne vplivajo na njihov nakup, medtem ko za oglasne panoje ob cesti oziroma na poti to trdi 37% slovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec 2020

Kar 80% žensk in 68% moških starih med 15 in 65 let oglasno sporočilo na panoju pred trgovskim centrom spodbudi k nakupu oglaševanega blaga ali storitve.

VALICON - dec, 2020

V osrednji Sloveniji je za kar 40 % populacije stare med 15 in 65 let najbolj prepričljiv Out-Of-Home medij nadstandardni oglasni pano. Klasični oglasni panoji so najbolj prepričljivi za 29% osrednjeslovenske populacije stare med 15 in 65 let, ostali manjši ulični formati pa prepričajo 18% osrednjeslovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec, 2020

66% slovenske populacije stare med 15 in 65 let se zdi najbolj prepričljivo oglaševanje na oglasnih panojih klasičnih in večjih dimenzij, oglaševanje na manjših formatih različnih uličnih plakatov se zdi učinkovito 19% slovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec, 2020

Oglasni pano pred trgovskimi centri ima reden ali občasen vpliv na nakup oglaševanega proizvoda oziroma na izbor oglaševalne dejavnosti pri 74% slovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec, 2020

sl_SISL