Oglasne površine

Insmedia / Oglasne površine
13-image_oglas-1

OGLAS OB
NAKUPOVALNIH
CENTRIH

Billboard oglasne površine ob nakupovalnih centrih po Sloveniji.

 

Navodila za pripravo kreative

OGLAS NA
DIGITALNEM
LED ZASLONU

Veliki digitalni LED-zasloni po Sloveniji omogočajo sodoben način oglaševanja in tako prinašajo dodano vrednost.

 

Navodila za pripravo kreative

16-oglas-LED
13-image-oglas_3

OGLAS NA
BILLBOARDIH
PO SLOVENIJI

Billboard oglasne površine po Sloveniji, možnost lokalnega, regionalnega ali nacionalnega zakupa.

 

Navodila za pripravo kreative

OGLAS NA
NADSTANDARDNI
POVRŠINI

Oglasne površine večjih, nadstandardnih dimenzij se nahajajo ob vseh vpadnicah in glavnih križiščih v Ljubljani ter vzdolž celotnega avtocestnega križa po Sloveniji.

 

Navodila za pripravo kreative

13-image_oglas-4
Medij deluje subtilno, a vseeno prepričljivo.

Velika oglasna mesta (oglasni panoji klasičnih in večjih dimenzij) so najbolj opazno Out-Of-Home oglaševanje za 68% slovenske populacije stare med 15 in 75 let, medtem ko je ta odstotek opaznosti za aktivno populacijo (25 do 55 let) še za 4 odstotne točke višji in znaša 72%.

MEDIANA - 2019-2020

Blago oziroma storitev je potrebno reklamirati tudi v bližini oziroma neposredno pred nakupnim mestom. Le 26% slovenske populacije stare med 15 in 65 let trdi, da oglasni panoji pred trgovskimi centri nikoli ne vplivajo na njihov nakup, medtem ko za oglasne panoje ob cesti oziroma na poti to trdi 37% slovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec 2020

Kar 80% žensk in 68% moških starih med 15 in 65 let oglasno sporočilo na panoju pred trgovskim centrom spodbudi k nakupu oglaševanega blaga ali storitve.

VALICON - dec, 2020

V osrednji Sloveniji je za kar 40 % populacije stare med 15 in 65 let najbolj prepričljiv Out-Of-Home medij nadstandardni oglasni pano. Klasični oglasni panoji so najbolj prepričljivi za 29% osrednjeslovenske populacije stare med 15 in 65 let, ostali manjši ulični formati pa prepričajo 18% osrednjeslovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec, 2020

66% slovenske populacije stare med 15 in 65 let se zdi najbolj prepričljivo oglaševanje na oglasnih panojih klasičnih in večjih dimenzij, oglaševanje na manjših formatih različnih uličnih plakatov se zdi učinkovito 19% slovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec, 2020

Oglasni pano pred trgovskimi centri ima reden ali občasen vpliv na nakup oglaševanega proizvoda oziroma na izbor oglaševalne dejavnosti pri 74% slovenske populacije stare med 15 in 65 let.

VALICON - dec, 2020

sl_SISL